Bindande avtal uppkommer först när Melvin & Jag per e-post bekräftat beställningen. Bindande avtal om köp av Print-on-demand produkter uppkommer när Privatkund genom knapptryckning genomfört köpet.

Gällande produktpris inklusive moms är det pris som vid beställningen framgår på webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering.